Huisregels

 • Toegang tot het evenement is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar (legitimatie kan gevraagd worden).
 • Bezoekers betreden de locatie- en wonen het evenement bij op eigen risico.
 • De mogelijkheid bestaat dat u bij entree, of op de locatie gevisiteerd/gefouilleerd wordt. Bij weigering wordt u de toegang tot de locatie ontzegd.
 • De organisatie kan bezoekers de toegang tot de locatie weigeren zonder opgaaf van reden.
 • Een bezoeker in kennelijke staat van dronkenschap kan de toegang tot de locatie worden ontzegd.
 • Een bezoeker die – in welke vorm dan ook – overlast veroorzaakt, wordt de toegang tot de locatie ontzegd.
 • Het is bezoekers niet toegestaan zich in gebieden te begeven die niet behoren tot het beoogde “feestgebied”.
 • Het is verboden de volgende zaken op het terrein te brengen: alle vormen van eigen drank, glaswerk, voedsel, tenten, paraplus/parasols, alle vormen van wapens vallende onder de wapenwet, messen en objecten die als slagwapen kunnen dienen. Bij overtreding m.b.t. de laatste categorie (lees; wapens) wordt de politie gealarmeerd.
 • Bij je dragen, verhandelen of gebruiken ieder vorm van drugs, lachgas of soortgelijke producten is ten strengste verboden. Bij overtredingen op dit vlak wordt de politie gealarmeerd.
 • Het is verboden om, zonder toestemming, op en rondom de locatie folders, flyers of andere zaken te verspreiden.
 • Bedreiging, agressie, mishandeling en/of intimidatie in de ruimste zin van het woord zijn ten strengste verboden. Bij constatering hiervan wordt u de toegang tot te locatie ontzegd en de politie in kennis gesteld.
 • Roken of vapen binnen in de bouwwerken is verboden.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als direct of indirect gevolg van uw bezoek aan het evenement. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van haar bezoekers.
 • Op- en rond de evenementenlocatie bent u verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie, de beveiliging, het medisch team of alle andere, bij het evenement, betrokken partijen.
 • Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot de locatie wordt ontzegd.